Homeopathie

Ik kies het geneesmiddel uit dat op u van toepassing is, gericht op de oorzaak van uw klachten. Het homeopathische geneesmiddel verhoogt uw weerstand. Het stimuleert en versterkt uw zelfgenezend vermogen waardoor uw klachten geleidelijk zullen verdwijnen en uw lichaam beter gaat functioneren. Ook voor lang bestaande klachten biedt de klassieke homeopathie u een goed perspectief. Met een homeopathisch geneesmiddel komt u weer in evenwicht.Homeopathie richt zich op oorzaak en niet de uitingsvorm van een ziekte. Homeopathie werkt op een holistische manier. Dat houdt in dat alles met elkaar is vervlochten. Het lichaam is onderdeel van een groter geheel. Daarom kan ik een klacht niet als een losstaand feit zien. Als je bij mij komt zal ik u van alles vragen over uw leven. Want uw klacht is geen geïsoleerd onderdeel maar een deel van het geheel. Als u b.v. komt met de klacht “hoofdpijn” ga ik ook vragen stellen over uw spijsvertering en stress factoren. Want daar kan de oorzaak liggen van uw klacht.

Als klassiek homeopaat behandel ik mensen van jong tot oud. Zowel acute als chronische klachten kunnen behandeld worden.
Door een homeopathisch geneesmiddel wordt  het zelfgenezend vermogen krachtig gestimuleerd waardoor lichaam en geest worden aangezet tot herstel. Deze diep werkende geneeswijze kan ook voor u veel betekenen.  Ik neem ruimschoots de tijd voor de patiënten om nauwkeurig alle klachten op een rijtje te zetten en vervolgens een zo passend mogelijk geneesmiddel voor te schrijven. 

De klassiek homeopathische geneeskunst is gebaseerd op het zogenoemde gelijksoortigheidsprincipe: het gelijke wordt genezen door het gelijkende (similia similibus curentur). Dit komt erop neer dat een stof die bij een gezond mens bepaalde ziekteverschijnselen kan veroorzaken, ook het vermogen heeft bij een ziek mens diezelfde klachten te genezen.

Homeopathie is een andere manier van genezen dan de reguliere geneeskunde. Het werkt met speciaal bereide middelen die het natuurlijke genezingsproces in gang zetten.

Veel mensen die in de reguliere geneeskunde zijn vast gelopen, hebben baat gevonden bij homeopathie.

Krijgt u van uw arts te horen dat uw klacht “tussen de oren” zou zitten? Ook aandoeningen waar men regulier geen diagnose bij kan stellen, zijn vaak goed behandelbaar. Dit komt omdat homeopathie veel meer is dan een alternatief. Het is een volwaardige geneeskunst.

Homeopathie staat voor een natuurlijke, diepgaande manier van genezen, even waardevol als de reguliere geneeskunde en een die veel meer kan dan u denkt!

 

Geneesmiddel bewaren

De geneesmiddelen kunnen het best op een donkere, koele plaats bewaard worden, niet in de zon en niet op plaatsen waar het warmer is dan 25 graden Celsius. Ook mogen ze niet naast sterk ruikende parfums of kruiden staan.

In overleg met u kan het wel eens voorkomen dat ik u doorverwijs naar een arts of specialist. In de tussentijd kan wel met de behandeling worden begonnen.