Beroepsvereniging

CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten is een Nederlandse beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg. Mijn praktijk is hierbij aangesloten. CAT staat borg voor gekwalificeerde en geschoolde klassiek homeopaten. Meer informatie over CAT vindt u op http://www.catcomplementair.nl


Meer informatie over RBCZ vindt u op https://rbcz.nu/index.html


Meer informatie over SCAG vindt u op https://www.scag.nl/

WKKGZ

Meer informatie over WKKGZ vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg